Kaunan

God van (de) Verlichting Kaunan is de god van het vuur, en dus – volgens de Elfen – verbonden aan de begrippen van beschaving en kennis. Hij/zij schonk de Elfen de kennis...