Pagina's

17 februari 2017

Terug naar school – Mijn eerste semester

Een half jaar (en twee dagen) na mijn start aan Hogeschool PXL – als werknemer en niet als student, al wordt die fout wel vaker gemaakt… - is het tijd voor een eerste tussentijdse balans. Hoe gaat het me af? Heb ik spijt van mijn vertrek bij LINC? En… Wat ligt er in het vooruitschiet?De eerste dagen en weken waren hectisch. De start van het academiejaar levert verdomd veel drukte op: nieuwe studenten die zich komen inschrijven, ouderejaars die hun engagement komen hernieuwen, ouders die bezorgt even meekomen en passeren aan ‘ons loket’. Maar naast de drukte was er ook het warme welkom. Een goedemorgen hier, een vriendelijk gebaar daar… Een hogeschool is – los van alle drukte – best een aangename plek om te vertoeven.
Nu ik zowat een half jaar bezig ben, begin ik ook langzaam aan vat te krijgen op de meeste domeinen onder mijn bevoegdheid. Uiteraard kom ik vaak genoeg vragen tegen waar ik niet één-twee-drie op kan antwoorden en natuurlijk kom ik af en toe een muur tegen. Maar ik leer en – zo heb ik de indruk – het vlot.

Af en toe denk ik natuurlijk nog wel eens terug aan de dagen bij LINC vzw. Aan hoe anders het er daar aan toe ging. Een andere kijk, een andere aanpak, een ander veld, op een ander ritme, met een andere maat… Maar hoewel ik af en toe graag eens terug zou gaan, moet ik ook vaststellen: ik wil wel terug, maar als bezoeker. Eens even een uur, een dag. Immers: door aan een nieuwe uitdaging te zijn begonnen, is LINC langzaam verworden tot een herinnering, een ‘er was eens’. De collega’s daar, de sfeer, de geur van thee en boeken.
Maar au fond: Ik ben gelukkig in het hier en nu. Natuurlijk klaag ik nog graag regelmatig over ditjes en datjes. Uiteraard zijn er dagen dat het minder vlot gaat. Maar er zijn ook meer dan genoeg momenten van succes, blijdschap, motivatie. Ik leer bij, ik heb afwisseling, ik word uitgedaagd. … en ik moet geen uren per dag meer verslijten aan verplaatsingen. Dat helpt ook. Dus neen: er is geen spijt. (Op misschien die enkele momentjes van crisis, waarop het even niet zo vlot op de manier dat ik het wel. Maar soit… Die heb je overal wel.)

Langzaam krijg ik één voor één mijn domeinen onder de knie. En hoewel sommige akkers nog geploegd moeten worden, kan er ook al worden geoogst. Dat geeft voldoening. Dat geeft honger. Naar beter, naar meer. Een hogeschool stimuleert. Het bruisende leven van dag tot dag prikkelt de zinnen. Ik heb het goed hier. En kijk uit naar de vólgende zes maanden.


To be continued.


9 augustus 2016

Een nieuw begin - De X-factor

Na vijf mooie jaren verlaat ik deze week het warme nest van LINC vzw. Met dubbele gevoelens neem ik dus ook afscheid van de Digitale Week, de campagne waar ik vijf jaar lang mijn ei in kwijt kon. Maar waar de ene deur sluit, zo zegt het cliché, gaat er een andere open. En als vrijdag in Leuven het slot in de deur valt, is dat om volgende week de deur van Hogeschool PXL voor me te laten opengaan.
En het waren mooie jaren... Ik heb vergadert op verre en exotische locaties, diep in West-Vlaanderen. Ik heb de kanselarij van de eerste minister bezocht, het Vlaams Parlement en de Senaat. Ik heb op de glazen brug van de Proximustorens gelopen en ik liep regelmatig binnen bij Microsoft BeLux. Het Consience-gebouw van de administratie Onderwijs heeft geen geheimen meer. En de stations van Brussel voelen als m'n binnenzak. Ik heb genoten van de mensen, de reizen, de gebeurtenissen. Het bemannen van een callcenter, het bouwen van een eigen app, stedenspelen, infodagen, colloquia,... Klagen mag ik zeker niet. Maar ik voelde dat het tijd werd voor wat nieuws...
En dat nieuwe dat vond ik! Enkele maanden geleden begon de selectieprocedure om iemand nieuw aan te werven op de dienst studentenvoorzieningen (50%) en een medewerker voor de centrale ombudsdienst (50%). Een job, zo vond ik, die me op het lijf geschreven zou staan. En na de nodige sollicitatiestapjes bleek dat ook de PXL er zo over dacht. En dus begin ik volgende week dinsdag aan een nieuw avontuur. Dicht bij huis, binnen domeinen die overlappen met mijn persoonlijke interessevelden.

Vanaf volgende week wordt het dus veel verkennen, nieuwe telefoonnummers en e-mailadressen, een nieuwe omgeving, een iets strakker bureaucratisch jasje, (hopelijk) minder spam uit Duitsland,... Ik ging al een keertje piepen op mijn nieuwe dienst tijdens een infomoment in de D-blok. En nu op LINC alle losse draadjes langzaam maar zeker geknoopt raken, het uitbollen is ingezet, kan ik niet anders dan enthousiast komende week tegemoet te zien!


Definitely to be continued...
30 januari 2016

Buien - Depressie V

'I had a black dog, it name was depression,' is een quote die de vaste lezers van mijn blog misschien wel kennen. (Toch niet? Dan kan je dat alsnog ontdekken onder de tag 'Depressie'.) Het is een quote in de verleden tijd en dat past. Ik zou me immers niet meer beschrijven als 'depressief'. Waar ik het vandaag wel over wil hebben, zijn die donkere dagen die er af en toe toch nog zijn...Het is een regenachtige dag geweest. Passend dus wel dat ik het vandaag ook heb over de wolken in mijn hoofd. Want net als de hemel is ook mijn hoofd soms bedekt met grijs en zwart en duisternis. "Dat is normaal. Iedereen heeft wel eens een mindere dag," zou je kunnen zeggen. Maar het is toch net dat tikje anders.

Er zijn dagen waarop ik mijn bed echt maar héél moeilijk uit kan. Mijn gemoed drukt me die dagen haast fysiek weer het matras in en maakt de ruimte kil. De duisternis sijpelt dan uit mijn hoofd  de kamer in en zorgt er voor dat ik me aan alles stoot. Mijn ogen branden dan met tranen die niet komen en mijn maag... Het zijn van die dagen dat werktaken zoveel groter zijn en ik zoveel kleiner. Ieder kopje afwas is er dan een te veel en doet me uit de keuken vluchten. Wat vervelend is, want wanneer ik me goed voel durf ik die afwas ook meer dan regelmatig te laten aangroeien. En oh, wat spijt me dat op donkere dagen. Iedere verkeerd gestrooide sok, ieder papiertje dat het bureau bedekt, ieder te koken rijstkorreltje... Op zo'n dagen is alles me te veel. Immers: 'ik heb  me amper aangekleed gekregen. Hoe moet iets anders, iets groter ooit gaan lukken?Ik voel ze nog niet aankomen die dagen. Maar ik ben ze wel gewoon en ik heb ze leren accepteren. Ze hebben een plaatsje gekregen in mijn leven. Achteraf zie ik vaak wel dat het niet zo vreemd is dat er wolken in mijn hoofd zitten. Achteraf zie ik vaak wel hoe de wolken al aan de horizon kwamen piepen, lang voor ze mij het zicht ontnamen: maar moeilijk op tijd naar bed raken, zware discussies, dingen ontwijken, dingen uitstellen, me teveel zorgen maken om anderen, me te weinig zorgen maken om anderen, veel eten, weinig eten, slecht eten... Het zijn tekens aan de wand.

Als er iets is dat ik nog moet leren... Dan is het preventieve zelfzorg. Wat vaker die afwas er doorheen jagen, toch net dat half uurtje eerder naar bed gaan, wat minder vaak het drama opzoeken en wat meer zelfvertrouwen in mijn stem steken wanneer ik mijn vrienden zeg dat ik gisteren eigenlijk ook al pizza had. Maar net zo goed zijn er dingen die ik ondertussen al geleerd heb... Zoals curatieve zelfzorg en aanvaarding. Het weten dat de regen ooit op raakt en er weer zon komt. Het mezelf niet forceren om te veel te willen doen op zo'n dagen, maar terzelfdertijd ook niet alléén maar in bed blijven liggen en na een boek, een snelle hap en een dutje durven stellen dat het zo wel weer mooi is geweest. Zoeken naar een diepgewortelde oorzaak moet op zo'n dagen even niet. En dat takenlijstje... Ik kan er al wat aan beginnen, maar morgen... Morgen is er weer een dag! En dan gaat het vast weer beter met me.


Depressieve buien zullen vast nog wel even deel uit blijven maken van mijn leven. Langzaam leer ik verdriet, pijn maar ook verstarring en stilstand een plekje te geven. Ik probeer er aan te werken en er over te praten eerder als er alleen mee te blijven zitten en te veel over na te denken. En soms lukt dat. Maar soms ook niet. En dat is heus niet zo erg als ik ooit eerst dacht.1 januari 2016

Over kunst - Over kunstenaars

Gisteren, in een mij voorheen onbekende vlaag van Nieuwjaarsnostalgie, zette ik tijdens de grote feestvoorbereidingen een Nieuwjaarsconcert op als achtergrondgeluid. Een beetje vroeg, aangezien het nog niet echt Nieuwjaar was, maar ach... Het was zeer genietbaar. Vanavond, na het bekijken van een interview met Stephen Fry uit 2013, werd ik aangezet tot het luisteren naar Schumann en Wagner. En het heeft toch wat losgemaakt.


Afbeeldingsbron: Wikimedia

Allereerst... Wie het interview met Fry in de 'Late Late Show' wil bekijken, kan de aflevering in kwestie hier terug vinden. De passages die me aanmaanden tot het luisteren naar muziek gingen over het contrast tussen 'het beroerd worden door Wagners muziek' en 'Wagners ideeën'. (Het luisteren naar Schumann kwam voort uit datzelfde gesprek, wanneer Fry een herinnering verteld van een vrouw die in Auschwitz een bepaald stuk voor Mengele speelde. Meer 'on a side track'...)

Maar dus... Verder gaand op wat er gezegd werd: het is bevreemdend een kunstwerk zo waanzinnig te appreciëren, wetende wat voor iemand een muziekstuk schreef. Zeker als we teruggrijpen naar wat Fry zelf (in hetzelfde interview) zegt over Tchaikovsky en kunst als uiting van iemands wezen. En nu niet dat ik mezelf als héél groot woordkunstenaar beschouw, maar ik heb toch enige voeling met letters en woorden en met de volgorde waarin ik ze plaatsen wil. Het nodigt dus toch ook uit tot een zekere vorm van (zelf)reflectie.


Wanneer ik iets op papier zet dan is dat (vaak) heel wat minder omfloerst. Uit woorden is het ietwat eenvoudiger om een idee af te leiden omdat de denktaal van de meeste mensen bestaat uit diezelfde woorden. Ze bieden een kader, een kapstok die we vrij vlot vertalen kunnen. En toegegeven... Enige context over een schrijver is soms nodig, maar dan nog. (Of vertaal ik woorden beter dan muziek omdat ik er zelf zodanig meer mee geoefend ben? Maar goed, dat is een vraag voor een andere keer.) Maar...

Ik ben iemand met een nogal sterke ideologische basis. Een onderbouw die sterk doorspreekt in mijn dagelijks handelen en in mijn denken. Ongetwijfeld sijpelt die ook meer dan een beetje door in wat ik schrijf. En dan heb ik het niet over de non-fictie. Ik heb het niet over blogteksten zoals deze die ik op papier kwak als ik daar even de aandrang toe voel. Laat ons kijken naar de meer omfloerste zaken: poëzie, verhalen, dat soort gekribbel.

Mijn ideologisch kader is sterk uitgesproken. Quasi-iedereen weet wel zo ongeveer waar ik sta. Ik verbaliseer mijn ideeën, ik neem zelden een blad voor de mond. Maar stel... Stel dat ik ideologisch volledig mis zit. Hoe overtuigd ik ook ben van mijn denken en hoe helder ik mijn wereldbeeld ook denk te hebben... Stel dat ik de bal volledig missla. Door welke bril zal men over pakweg honderd jaar dan kijken naar wat ik neerpende? (Uiteraard: gesteld dat iemand zich de moeite zou getroosten om die dingen te lezen. Ik ben - op dat ene gedicht na - geen gepubliceerd schrijver of bekend persoon.)


En wat met de boeken die ik lees? Wat met de beeldhouwwerken die ik bewonder? Wat met de muziek die ik dagelijks mee kweel? In welke mate is het belangrijk wat voor iemand aan de basis ligt van al die dingen? In welke mate moeten we ons bewust zijn van iemands achtergrond wanneer we een formidabel schilderij van diens hand bekijken? Is het bijvoorbeeld belangrijk te weten wat Rubens dacht? In welke mate weerklinkt een dieper verhaal doorheen wat de gebroeders Grimm verzamelden? Hoe relevant was het privéleven van een Presley of een Jackson?

Ik vind het ideologisch belangrijk dat sprookjes en vertellingen een divers beeld meegeven. Dat het niet enkel gaat om stiefmoeders. Dat er wel eens twee papa's samen opduiken. Dat het ook eens gaat om Fatima. Dus kan ik dan stellen dat ik - althans voor geschreven taal en tenminste gedeeltelijk - veel aandacht heb voor ideologische keuzes van een schrijver? Maar hoe zit dat dan met Wagner wanneer ik luister naar zijn Nevelingenring? En dan hebben we het nog niet eens over hoe men vijftig jaar na Wagner om ging met zijn werk... Wat doet dat met mij als bewuste luisteraar? En hoe bewust ik ook ben... In welke mate doet dat er toe wanneer ik luister?

In de teksten van de liedjes van One Direction stoort het me af en toe welk beeld de vier/vijf heren ophangen. Moet ik dan met muziek ook anders omgaan? Of kan muziek 'minder kwaad' omdat het geen verbale vorm is, omdat het wel verhalen verteld, maar die interpreteerbaar zijn door de luisteraar. Ze zijn niet expliciet. Ze spreken wel, maar waar dan juist van?


Hoe het ook zij... Op de eerste dag van dit nieuwe jaar heb ik al ineens een pak materiaal verzameld om de komende tijd mee aan de slag te gaan. En ja: honger en oorlog zijn dringendere zaken. Maar al te vaak vergeten we de culturele achtergrond waaruit deze symptomen voort komen. Zal muziek in 2016 de wereld gaan redden? Waarschijnlijk niet. Maar dat zal me niet tegenhouden om er over na te denken.Prettige feesten allemaal. Dat 2016 vrolijk en gezond en liefdevol moge zijn.
En dat jullie me op tijd weten te zeggen wanneer mijn gezwets en mijn herkauw toch weer eens doorslaan! (xoxo)23 december 2015

Zelfzorg - Tijd voor... een SOA-test.

Als gezonde, actieve homoseksuele man maak ik deel uit van een risicogroep. Ofschoon ik altijd tracht stil te staan bij safer sex is het toch ook belangrijk, voor mezelf en voor de mensen om me heen, dat ik regelmatig een klein beetje extra aandacht spendeer aan mijn seksuele gezondheid. We leven immers in een tijd waarbij dat seks met ('veel') verschillende partners iets meer voor de hand ligt dan vroeger. Daarom zouden we ons beter allemaal regelmatig laten testen. Deze week ging ik zelf weer eens langs de huisarts...Het is iedere keer weer een beetje eng. Want al ben je nog zo veilig, toch is een testing iedere keer weer een beetje twijfelen. 'Ben ik écht zo goed bezig als ik denk? Heb ik nergens een steekje laten vallen? Is er nergens een ongelukje gebeurd?' Het is een soort spanning die er toch telkens bij komt kijken. Eerst wanneer je de dokter vraagt om nog eens te testen, want het is al weer een half jaar geleden. Maar dan begint het pas. De dag, de twee dagen die je wachten moet. Om dan uiteindelijk, een klein beetje nerveus, de telefoon op te pakken en naar je dokter te bellen voor de uitslag.

Tot hier toe - ik belde vanochtend voor mijn recentste uitslagen - heb ik iedere keer goed nieuws gehad: negatief over heel de lijn. Zowel voor de bloed- als de urinetesten. En hoewel er vandaag wat waarschuwingslichtjes afgingen rond mijn cholesterol, het zwarte spook van SOA's komt voorlopig het huis niet binnen.

Ik weet dat ik een levensstijl heb die dat me in een risicogroep plaatst. Maar wanneer ik rond me kijk, zowel onder mijn vrienden in wat dan 'het milieu' heet als ook bij mijn 'heterovrienden', zie ik dat niet iedereen het altijd zo nauw neemt met safer sex en wat daar bij komt kijken. Daarom toch nog eens een warme oproep... Eens in de zes maanden voor een testje langs de huisdokter. Da's gezonder voor iedereen.Meer weten over veilig vrijen? Benieuwd naar wat tests inhouden? Meer info via: